top of page

Карта сайту:

Ми гарантуємо безпеку конфіденційної інформації користувача. Ми використовуємо  адміністративні, технічні та фізичні засоби безпеки, спрямовані на захист конфіденційної  інформації, яку 5 bb3b-136bad5cf58d_ несанкціонованого видалення, втрати, несанкціонованої зміни, доступу, розкриття або неналежного використання.
На Сайті застосовується технологія захисту від несанкціонованого доступу за допомогою засобу  безпеки за місцем фізичного знаходження Сайту. Доступ до інформації про користувачів на Сайті  захищений індивідуальним логіном/паролем.
Для передачі даних використовується промисловий стандарт SSL-шифрування з використанням  стійкої криптографії.
Для запобігання мошенництву з використанням реквізитів платіжних карток всі операції, в яких використовують дані про платіжну картку, здійснюються в рамках окремого платіжного шлюзу і  окремого сервера зі спеціальною системою.
При цьому персонал, який має доступ до номерів карток та іншої конфіденційної інформації, несе  персональну кримінальну відповідальність за незаконні дії з номерами платіжних карток та
конфіденційною інформацією користувачів.
We guarantee  the security of the user's confidential information. We use administrative,  technical and physical security measures to protect sensitive information that we collect or transmit to us_cc781905-5cde-3194- bd access, disclosure or
misuse.
Сайт використовує технологію для захисту від невизначеного доступу до засобів захисту на physical  location of the Site. Access to user information on the Site is protected by an individual login / password.
Data is transmitted using industry standard SSL encryption using robust cryptography._cc781905-5cde-3194-bb3b - 136bad5cf58d- a separate payment gateway and a separate server with a special
access control system.
In doing so, особу, яка має доступ до картки номерів та інших впевнених вказівок є criminally  responsible for unlawful actions with payment card numbers and users' confidential information.

bottom of page