top of page

ціни:

Ми гарантуємо безпеку конфіденційної інформації користувача. Ми використовуємо адміністративні, технічні та фізичні засоби безпеки, спрямовані на захист конфіденційної інформації, яку ми збираємо або яку Ви передаєте нам від випадкового, незаконного або несанкціонованого видалення, втрати, несанкціонованої зміни, доступу, розкриття або неналежного використання.
На Сайті застосовується технологія захисту від несанкціонованого доступу за допомогою засобу безпеки за місцем фізичного знаходження Сайту. Доступ до інформації про користувачів на Сайті захищений індивідуальним логіном/паролем.
Для передачі даних використовується промисловий стандарт SSL-шифрування з використанням стійкої криптографії.
Для запобігання шахрайству з використанням реквізитів платіжних карток всі операції, в якихвикористовуються дані про платіжну картку, здійснюються в рамках окремого платіжного шлюзу і окремого сервера зі спеціальною системою контролю доступу.
При цьому персонал, який має доступ до номерів карток та іншої конфіденційної інформації, несе персональну кримінальну відповідальність за незаконні дії з номерами платіжних карток та
конфіденційною інформацією користувачів.
We guarantee the security of the user's confidential information. We use administrative, technical and physical security measures to protect sensitive information that we collect or transmit to us from accidental, unlawful or unauthorized removal, loss, unauthorized modification, access, disclosure or
misuse.
The site uses technology to protect against unauthorized access by means of security at the physical location of the Site. Access to user information on the Site is protected by an individual login / password.
Data is transmitted using industry standard SSL encryption using robust cryptography. To prevent fraud with the use of payment card details, all transactions using the payment card information are performed within a separate payment gateway and a separate server with a special
access control system.
In doing so, personnel who have access to card numbers and other confidential information are criminally responsible for unlawful actions with payment card numbers and users' confidential information.

Електив - 900 гривень

Соляр - 3 000 гривень
Ректифікація - 1800 гривень


Хорар - 800 гривень

реквізити:

р/р. UA573395000000026007710910001,
в АО “ТАСКОМБАНК” Київ, Україна,
МФО 339500,

ЕГРПОУ 2681103181
ФОП Маслакова Тетяна Юріївна

платник єдиного податку  2 групи

bottom of page